dissabte, 15 de novembre de 2008

LES PLANTES DEL MEU ENTORNEl pi és l'arbre més abundant
L'alborç és el fruit de l'alborcer,Hem menjat, els que estan bons són de color roig.


També hi ha carrasques, garrofers i oliveres.